می خواهید چه ارثیه ای برای فرزندانتان بگذارید؟

می خواهید چه ارثیه ای برای فرزندانتان بگذارید؟

وب سایت تامین آتیه – شما چه میراثی را میخواهید برای همسر و فرزند خود به جای بگذارید. برخلاف اکثر سرمایه های دیگر که شامل مالیات و کسورات هنگام ارث میشوند، خسارت و سرمایه پرداختی توسط بیمه عمر و تامین