تخفیف بیمه بدنه خودرو با بیمه عمر و تامین آتیه

تخفیف بیمه بدنه خودرو با بیمه عمر و تامین آتیه

تامین آتیه – شما اگر بیمه گذار بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد باشیدباتوجه به ذخيره رياضي وسپرده بيمه نامه عمروتامين آتيه،شماتاسقف50% تخفيف ويژه براي بيمه بدنه اتومبيل خود ،همسر،والدين وفرزندان علاوه برتخفيف عدم خسارت وسايرتخفيف هاي متعلقه برخوردار ميباشيد.